Доклади
Експерт
От дата
X
До дата
X

Оценка на достъпа до правна помощ в досъдебната фаза на наказателните производства в България през 2015 г.
  31.01.2018
Гаранции за ефективен достъп до правна помощ в досъдебната фаза на наказателните производства
  07.06.2017
Don’t Stop Now: Findings of the European Catch-Up Index 2016
  09.05.2017
Обществени нагласи спрямо речта на омразата в България през 2016 г.
  12.07.2016
Демокрация и гражданско участие 2016 г.
  06.06.2016
Демокрация и гражданско участие 2015 г.
  11.11.2015
Обществено мнение и социални нагласи в България през април 2015 г.
  14.05.2015
Данните са от национално представително изследване на общественото мнение, проведено сред населението на възраст над 18 г. между 21 март и 9 април 2015 г. по метода на интервю лице в лице по стандартизирана анкетна карта. Респондентите са подбрани чрез двустепенна гнездова извадка. При планирани 1200 интервюта са осъществени 1178. Максималната стохастична грешка е ±2,9%.
Обществени нагласи спрямо речта на омразата в България през 2014 г.
  09.12.2014
Оползотворяване на частни необитавани жилища за увеличаване на социалния наемен фонд в България
  11.11.2014
Адекватното използване на наличния жилищен фонд – чрез въвеждане на механизми за посредничество между наемателите и наемодателите, е сред основните предпоставки, доказали своята ефективност по отношение на развитието на социалния жилищен сектор в Европа.
Докладът е подготвен от Боян Захариев и Росица Милкова. Издава се с подкрепата на Институт „Отворено общество“ – Будапеща.
"Какво (не) знаем за председателите на върховните съдилища в държавите членки на Европейския съюз"
  10.09.2014
Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us