Събития
Ново изследване на обществените нагласи към речта на омразата
08.12.2014

08.12.2014

На 9-ти декември 2014 г. Министерство на правосъдието и Институт "Отворено общество" - София организират кръгла маса по темата "Мерки за ограничаване на речта на омразата в България". В рамките на дискусията ще бъдат представени резултатите от изследване "Обществени нагласи спрямо речта на омразата в България през 2014 година", осъществено от Институт "Отворено обществ" – София.

Речта на омразата е явление, което е широко разпространено у нас. През изминалата година близо половината от българските граждани са чували изказвания, които изразяват неодобрение, омраза или агресия спрямо представители на малцинствени групи, а всеки четвърти е чувал изказвания, които, според него, могат да доведат до използване на насилие срещу техни представители. В същото време обаче значително мнозинство от респондентите не одобряват публичното използване на реч на омразата и смятат, че държавата трябва да защитава представители на малцинствени групи срещу такива изказвания.

На кръглата маса ще бъде обсъдена необходимостта от изработването на набор от конкретни мерки за подобряване на работата на институциите в посока ограничаване на речта на омразата. На дискусията ще присъстват г-н Христо Иванов, министър на правосъдието, Н.Пр. Г-жа Гюру Катарина Викьор, посланик на Кралство Норвегия, доц. Георги Лозанов, председател на СЕМ, Юлия Димова, представител на Министерство на младежта и спорта, проф. Макариев и проф. Чавдарова от Софийски университет.

Гражданският сектор ще е представен от повече от 10 организации, сред които БХК, БАПЧ, Сдружение „Възможности без граници“ и Фондация "Приложни изследвания и комуникации", които работят по конкретни проекти за ограничаване на речта на омразата.

Програмата на кръглата маса можете да намерите тук.

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us