Всеки четвърти в България чете книги почти ежедневно.
Всеки трети – никога
24.05.2018

Всеки трети от пълнолетните у нас (36%) заявява, че изобщо не отделя време за четене на книги, а всеки четвърти (24%) чете почти ежедневно. Това показват данните от национално представително изследване на общественото мнение, проведено от Институт Отворено общество – София през април 2018 г.

Изследването показва, че по-младите, по-образованите, хората с по-високи доходи, както и тези, които повече от средното за страната сърфират в интернет, по-често отделят време за четене на книги. По-често отделят време за четене на книги и хората, които са по-критични към информацията в медиите и които в по-малка степен са съгласни, че медиите в страната предоставят точна и проверена информация и не се поддават на политически или икономически натиск.

Пълен текст на анализа Демография на четенето на книги в България.

Цитираните данни са резултат от национално представително изследване на общественото мнение, проведено сред населението на възраст над 18 г. през април 2018 г. по метода на интервю лице в лице по стандартизирана анкетна карта. Респондентите са подбрани чрез вероятност на двустепенна гнездова извадка. При планирани 1200 интервюта са осъществени 1179. Максималната стохастична грешка е ±2,8%. Изследването е осъществено и финансирано от Институт Отворено общество – София.

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us