Екип
Боряна Савова

Документация и архив

Тел.: (+359 2) 930 66 50
E-mail: bsavova@osf.bg

Експертиза

Библиотечни и информационни въпроси
Организация на база данни

Образование и специализации

Магистърска степен "Филмова индустрия и икономика", Московски държавен институт по кинематография, Москва, 1976
Специализация "Професионални комуникации", "Отворено общество"- Будапеща, 1999
Специализация "Project Management Skills", "Отворено общество" - Будапеща, 1999
Специализация "Fundraising", "Отворено общество" - Будапеща, 2000

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us