Екип
Елица Маркова (Програмен мениджър)

Програмен мениджър
Програма за подкрепа на НПО в България

Тел.: (+359 2) 930 66 12
E-mail: emarkova@osi.bg

Експертиза

 

Международно сътрудничество и европейска интеграция
Управление на проектния цикъл

Образование и специализации

Доктор по политически науки (международни отношения), СУ "Св. Климент Охридски", 2011
Магистър по международни отношения, СУ "Св. Климент Охридски", 2002
Специализация в отдел Международни отношения, Bertelsmann Stiftung, Германия, 2003
Специализация по Европейска външна политика, Research Institute of the German Council of Foreign Relations, Berlin, 2002

ПРОЕКТИ
ДОКЛАДИ
Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us