Петя Кабакчиева

Петя Кабакчиева е завършила философия и социология в Софийския университет "Св. Климент Охридски". Защитава докторска дисертация по социология на тема "Политическа власт и елити. Българският преход: 1989 - 1997".

Професионален опит

В продължение на шест години (1980 до 1986) Петя Кабакчиева работи като научен сътрудник към Научноизследователски института за младежта. Преподава в Софийския университет в катедрата по Социология от 1987 до 2000. От 2001г. е доцент в Софийския университет в същата катедра.

Петя Кабакчиева е член е на Европейската асоциация по социология. Заема длъжността заместник-председател на Българската асоциация по социология. Директор е на асоциацията по социални изследвания и член на консултативния борд на групата за изследвания на гражданския сектор.

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us