Милена Стефанова

Доц. д-р Милена Стефанова е завършила социология в СУ "Св. Климент Охридски". През 1991 г. става доктор по политология.

Професионален опит

Милена Стефанова е преподавател по Публична администрация в СУ "Св. Климент Охридски". Води курсове по Местно самоуправление и администрация и Сравнителна публична администрация на Европа. От 2007 година Стефанова е заместник-декан на Философски факултет в СУ.

В периода 2003-2007гг. Милена Стефанова е общински съветник. Тя е била председател на Комисията по местно самоуправление в Столичния общински съвет и член на Комисията по въпросите на европейската интеграция и гражданското общество.

Специализирала е Европейска публична администрация в университетите на Лимерик, Ирландия и Маастрихт, Холандия.

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us