Публикации
ДОКЛАДИ
Гаранции за ефективен достъп до правна помощ в досъдебната фаза на наказателните производства
  07.06.2017
Демокрация и гражданско участие 2016 г.
  06.06.2016
За ролята на правосъдието в Европейския съюз
  24.06.2014
Материали от европейска конференция
Оценка на достъпа до правна помощ в досъдебната фаза на наказателните производства в България през 2015 г.
  31.01.2018
МЕДИИ
Депутатите трябва да установят кой лъже в скандала "Марковска"
Иванка Иванова
Вестник Сега, 19 ноември, 2012
Истинските реформи в образованието се правят с инвестиции, а не с икономии
Боян Захариев
Вестник Сега, 1 ноември 2012
Религиозните стереотипи отмират, но някой съзнателно ги съживява
Алексей Пампоров
Вестник Сега, 1 октомври 2012
С едната ръка ГЕРБ запушва пробойни в бюджета, с другата прави нови дупки
Георги Ангелов
Вестник Сега, 16 октомври 2012
Училищата се различават по най-слабите ученици, а не по най-добрите
Боян Захариев, Илко Йорданов
Вестник Сега, 2 февруари 2015
Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us