Експерти
Милена Бокова

Изпълнителен директор
БлуЛинк Информационна Мрежа

Експерт
Програма Публични политики
Програма Гражданско общество

Тел. (+359 2) 920 15 47
E-mail: bmilena@bluelink.net

Експертиза

Лобиране и застъпничество
Оценка на проекти
Разработване на грантови схеми и финансиране на проекти
Стратегическо използване на информационни и комуникационни технологии
Мониторинг на публични институции
Устойчиво развитие

Образование и специализации

Магистър по икономика, Университет за национално и световно стопанство, София 1992
Бакалавър по журналистика, Университет за национално и световно стопанство, София 1992
Специализация в International Center for Democratic Governance at the University of Georgia, 2003

ПРОЕКТИ
Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us