Експерти
Веска Карастоянова

Координатор

Програма Образователни политики

Тел.: (+359 2) 930 6640
E-mail: veska@osf.bg

Експертиза

Проблеми на висшето образование
Международни студентски програми
Финансиране на образователната сфера

Образование и специализации

Английска филология, Софийски университет “Св. Климент Охридски”
Специализации в областта на международните образователни програми, Институт по международно образование (IIE)- 1991, Будапеща,
1992 , Берлин

 

ПРОЕКТИ
МЕДИИ
Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us