Експерти
Валентина Казанска

Изпълнителен секретар и човешки ресурси
Координатор Програма Обществен дебат

Тел.: (+359 2) 930 66 21
E-mail:
vkazanska@osf.bg

Експертиза

Организационно развитие и човешки ресурси
Гражданско общество и неправителствен сектор
Политики за интеграция на хора с увреждания

Образование и специализации

Магистър по "Управление на човешки ресурси", Нов Български Университет и Open University/London, 2004

Магистър по педагогика, Философски факултет, СУ "Св. Климет Охридски", 1985

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us