Експерти
Лъчезар Богданов

Управляващ партньор, Industry Watch Group

Експерт

Програма Европейски политики и гражданско участие
Програма Рома
Програма Публични политики

Тел.: (+359 2) 965 16 54
E-mail: bogdanov@iwatchbulgaria.com

експертиза

Анализ на икономическата политика
Фискални и данъчни проблеми
Фискална децентрализация
Приватизация на публични услуги
Пазар на недвижими имоти
Европейска интеграция

образование и специализации
 
Университет за национално и световно стопанство, София, 1999

 

ПРОЕКТИ
МЕДИИ
ДОКЛАДИ
Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us