Експерти
Татяна Томова-Брайкова

Доктор по политология
СУ "Св. Климент Охридски"

Експерт
Програма Рома

Тел.: (+359 2) 971 51 84
E-mail: braykova@sclg.uni-sofia.bg

експертиза

Публични политики
Социална политика и социални програми
Обществено осигуряване
Здравеопазване

ОБРАЗОВАНИЕ И СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

Магистър по социология, СУ "Св. Климент Охридски", 1983
Специализация "Сравнителни социални политики", Париж, Фондация "Политически науки", 1996
Доктор по политология, СУ "Св. Климент Охридски", 1998
Специализация "Публични политики" - Париж, Институт за политически изследвания, 2002

ПРОЕКТИ
МЕДИИ
Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us