Експерти
Велико Шербанов

Финансов директор

Тел. (+359 2) 930 66 26
E-mail: vsherbanov@osf.bg

Експертиза

Финансов мениджмънт на НПО

Образование и специализации

Магистър "Икономика на труда", Университет за национално и световно стопанство, София, 1983
Специализация "Финансов мениджмънт и управление на ресурсите", Американски университет, Кайро, 1992

ПРОЕКТИ
Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us