Тръст за гражданско общество в Централна
и Източна Европа обявява конкурс за проекти
11.10.2007

Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа (CEE Trust) обявява конкурс за проекти за развитие на гражданското общество в България, Чехия, Унгария, Полша, Румъния и Словакия.

Тръстът кани заинтересовани и квалифицирани нестопански, неправителствени организации, експертни групи, коалиции и обществени образователни институции да подадат писмо за намерения в следните области:

  • Прозрачност на публичните институции
  • Гражданско участие и мобилизиране на общности
  • Солидарност в социалния живот
  • Стабилност на гражданското общество.

Писмата за намерения и формулярите за кандидатстване трябва да се подадат електронно (само по e-mail) не по-късно от 30 октомври 2007. Всички документи трябва да са на английски език.

Повече информация, както и апликационни форми можете да намерите на адрес: http://ceetrust.org/

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us