Тръстът за регионално сътрудничество на страните от
черноморския район набира предложения за проекти
24.09.2007

Тръстът за регионално сътрудничество на страните от черноморския район (BST) набира предложения за проекти от организации и институции от държавите от широкия Черноморски регион по три програми на Тръста: гражданско участие, транс-гранични инициативи и програмата Изток-Изток. В конкурса могат да участват неправителствени и правителствени организации, общностни групи и други юридически лица от Армения, Азербейджан, България, Грузия, Молдова, Румъния, Турция, Русия (Ростовски и Краснодарски райони) и Украйна. Проектите трябва да обхващат една или повече от споменатите страни и региони. Повече информация, както и апликационни форми можете да намерите на адрес http://www.gmfus.org/.

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us