Рекорден брой проекти по конкурс "Овластяване на безвластните"
28.06.2007

В офиса на Институт "Отворено общество" – София постъпиха 112 проекта, които кандидатстват за финансиране по конкурс "Овластяване на безвластните". Основната цел на конкурса е да допринесе за социалното и икономическо приобщаване на маргинализирани групи (малцинства, деца в риск, възрастни хора, хора с увреждания и др). Конкурсът беше отворен за кандидатстване за неформални граждански групи на хора в неравностойно положение, както и за организации с нестопанска цел, чиято мисия е насочена към работа с групи в неравностойно положение.

Окончателното решение за финансиране ще бъде взето от експертен екип на Институт "Отворено общество" – София, който ще осъществи срещи с представители на групите в неравностойно положение. Крайните резултати от конкурса ще бъдат обявени не по-късно от 20 юли 2007 на адрес www.osi.bg. Пълният списък на кандидатите по конкурса може да видите тук.

Конкурсът е част от проект "Овластяване на безвластните", финансиран от Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа.

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us