Индекс на настигането 2015: Настигането е работещ процес
27.04.2016

Институт "Отворено общество" – София, със съдействието на МВнР, организира дискусия "Индекс на настигането: догонват ли успешно страните от Централна и Източна Европа останалите държави от ЕС?" с участието на политолози, социолози, икономисти и представители на дипломатическия корпус.

"Членството в ЕС има значение и носи съществени ползи за цялостното развитие на обществата и икономиката. Това е видно и от факта, че според данните, включени в индекса, през последните пет години единствено групата на новите страни членки осъществява значимо подобрение в своите показатели", заяви външният министър Даниел Митов при откриването на дискусията. Той добави, че България е сред страните, които редуват по-силни и по-слаби години и че е необходимо да създаде по-голяма устойчивост в своя напредък.

Изпълнителният директор на Институт "Отворено общество" – София Георги Стойчев представи значението и целите на "Индекса на настигането" като дългосрочен проект на ИОО-София и принос към процеса на развитие и интеграция на страните от Централна и Източна Европа.

От своя страна Н.Пр. Том ван Оорсхот, посланик на Кралство Нидерландия в България, заяви, че аспирациите на страните от ЦИЕ при влизането в ЕС са още валидни и се отразяват от приоритетите на настоящето холандско председателство на ЕС: просперитет, свобода и сигурност. Той подчерта колко е релевантна и важна конвергенцията в Европа. "ЕС е общност на споделени ценност, базирани на взаимно доверие и зачитане. Една общност без граници може да действа само когато разликите в развитието между страните-членки са минимални", каза посланик Оорхост.

"Основният извод, който се налага от новото издание на индекса е, че настигането е работещ процес, който дава резултати и сближава по-новите страни членки с останалите в ЕС", подчерта Марин Лесенски от Институт "Отворено общество", който представи резултатите от тазгодишното издание на Индекса. "Свидетелство за това е, че групата страни от Централна и Източна Европа е единствената, която отбелязва напредък в петгодишния период на наблюдение. Процесът на догонване обаче не е равномерен и ясно показва, че някои страни се възползват по-добре, а други – по-слабо от членството си в ЕС", каза Лесенски.

Индексът измерва и класира постиженията на 35 страни в Европа – страни членки и кандидатки, по 47 индикатора, разделени в четири категории – икономика, демокрация, качество на живот и управление. Той е създаден и се поддържа от Институт „Отворено общество“ – София и е достъпен на www.TheCatchUpIndex.eu. Досега индексът има пет издания от 2011 година насам, което дава възможност да се определят тенденции и модели в процесите на развитие на отделни страни, групи от страни или определени категории.

"Индекс на настигането" може да се намери на адрес www.thecatchupindex.eu , където потребителите могат да видят класациите по страни и индикатори и да съставят свой "собствен индекс", като използват наличните данни.

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us