Изследване на състоянието на гражданското общество в България
12.12.2012

Независимо от привидно слабия интерес на хората към структурите на гражданското общество в България, е налице тенденция към нарастване на гражданско участие, мотивирано от личния интерес. За разлика от 90-те години на миналия век, белязани от масови политически кампании, в момента в центъра на гражданската активност стоят по-малки каузи, около които гражданите се обединяват за действия.

Това е една от основните констатации в изследването на доц. Петя Кабакчиева и Десислава Христова "Гражданското общество в България: НПО vs. спонтанната гражданска активност", осъществено с помощта на Институт „Отворено общество“ – София и Тръста за гражданско общество в Централна и Източна Европа.

Изследването е част от проект, който сравнява състоянието на гражданското общество в седем държави от Централна и Източна Европа.

Пълния текст на "Гражданското общество в България: НПО vs. спонтанната гражданска активност" (на английски език) можете да прочетете тук.

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us