Министър Дончев: Въпросът е не дали ще имаме средства
за социално включване, а как да ги изразходваме
23.04.2012

През следващия програмен период на финансиране от ЕС (2014-2020 г.) България ще разполага със 17.1 милиарда (без националното съфинансиране) и над 20 милиарда лева (с национално съфинансиране). Средствата за социално включване, които ще постъпят от Европейския социален фонд, ще бъдат около 3,6 милиарда. Това каза министърът по управление на средства от ЕС Томислав Дончев по време на организираната от Институт "Отворено общество" дискусия за новостите в кохезионната политика на ЕС.

"Големият въпрос, който стои пред нас обаче е не дали ще има финансиране, а как най-добре то да бъде изразходвано", заяви министър Дончев. "Един от проблемите, които имаме в момента е, че проектите, които се финансират с европейски пари често имат склонност да се оформят като една паралелна реалност, различна от всички останали дейности в публичната сфера". Затова, подчерта министърът е необходим конкретен дизайн на мерките, от които имаме нужда. Същевременно тай изтъкна, че е "абсолютно противопоказно" инвестициите в социалната сфера да се противопоставят на тези в инфраструктурата или на тези в образованието. "Дълготрайният, дълбокият ефект може да дойде от съчетаването им – сполучлива формула от инвестиции, които се осъществяват в едно и също време в няколко сфери", заяви Дончев.

Министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов, който също присъства на срещата заяви, че политиката на МТСП в областта на социалното включване за периода 2014 – 2020 г. ще е насочена към насърчаване на социалното включване и намаляване на бедността. Премахването на зависимостта от социални помощи е една от най-важните задачи на активната социална политика, каза министър Младенов. По неговите думи това означава подобряване на образованието и квалификацията на уязвимите групи, за да могат пълноценно да се включват в пазара на труда. Пълен текст на изказването на министър Младенов можете да прочетете тук.

По време на срещата бяха представени изводите и препоръките на над 70 неправителствени организации, работили със и за уязвими групи по програма "Овластяване на безвластните по време на криза", както и данни за бедността и социалната изолация в България.

В рамките на дискусията се състоя и официалната промоция на първия в страна членка на ЕС виртуален център на Европейската къща на гражданското общество. Създаването й е особено важно за България, поради факта, че нашата страна е една от малкото държави, в която не съществува ресурсен център за подпомагане на дейността на българските неправителствени организации и българските граждани. Представайки проекта Ася Кавръкова, програмен директор в Институт "Отворено общество" цитира данни от социологически проучвания, според които 50 процента от българските граждани не се чувстват европейски граждани; 91% от българските граждани нямат идея какви са им правата на европейски граждани; 80% от българските НПО не участват в никакви европейски платформи; 70% от българските НПО не участват в процеса на формиране на политики на национално и на европейски ниво, а 70% от гражданите на България смятат, че НПО нямат влияние върху процеса на формиране на политики.

В дисусията взеха участие Меглена Кунева, почетен президент на Европейската служба за гражданско действие, Брюксел и председател на УС на Европейски политически център, Брюксел и Тони Винабълс, директор на Европейската служба за гражданско действие, Брюксел.

Пълен запис на дискусията можете да чуете тук.

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us