Индекс на настигането: коя е основната причина
за различията между европейските държави?
09.01.2012

Икономическата и финансова криза в Европа, колкото и сериозна да изглежда тя, не поражда заплаха за европейския проект като цяло. Това се казва в доклад на Институт "Отворено общество" – София.

Докладът се основава на наскоро публикувания Индекс на настигането, който съпоставя постиженията на 35 европейски държави по четири показателя: икономика, жизнен стандарт, демокрация и добро управление. Тъкмо представянето на държавите по тези показатели, а не кризата, се оказват решаващи за различията между отделните европейски страни, независимо дали става дума за страни-членки в ЕС, кандидати за членство или потенциални кандидати, пише в доклада. Въз основа на тази категоризация, европейските държави се разделят на шест групи със сходни характеристики. Присъствието им във всяка отделна група може да окаже от далеч по-важно значение, отколкото формалното членство в налични организации, каквато е Еврозоната, да речем.

"Разделението Север-Юг и подменено от разделение по оста Изток-Запад. Това е знак, че наследството от периода след Студената война се определя от нови фактори. В Европа съществува нова действителност, чиито исторически и културни корени обаче могат да бъдат проследени в имперските времена. Това е видно от картата, начертана въз основа на показателите, заложени в Индекса", казва Марин Лесенски от Институт "Отворено общество".

Хипотезата, че интеграцията ще заличи автоматично различията сред европейските държави, не се доказва в действителност. В този смисъл докладът на "Отворено общество" препоръчва налагането на такива политики, които биха допринесли за намаляването на различията между отделните държави, но не и за налагането на централизирани политики, които само биха спомогнали допълнителното фрагментиране на стария континент.

Повече подробности за Индекса на настигането бихте могли да намерите на новата интернет страница на "Отворено общество" www.TheCatchUpIndex.eu. Там, както и на страницата на Инициативата за европейски политики, може да прочетете и пълния текст на доклада "State of the Union: A Big Bang Theory of Europe".

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us