Резултати от конкурса
"Овластяване на безвластните по време на криза"
20.07.2011

На тазгодишния конкурс "Овластяване на безвластните по време на криза" – фаза 2, се явиха 137 организации. След преминаване през всички фази на оценка бяха одобрени 45 проекта на организации и коалиции. Списъкът с одобрените проекти е както следва:

 1. Коалиция с водеща организацияФондация "Надежда срещу спин" - "Позитивен мониторинг - първа стъпка"
 2. Сдружение "Човеколюбие" Пазарджик - "Заедно за психично здраве"
 3. Клуб по конен спорт "БТБ-Русе", СНЦ Еквилибриум Русе, Клуб ОО Русе - "Деца срещат своите нови приятели - конете"
 4. Сдружение "Развитие 21 век" – Смолян - "Модел за социално включване на младежи с увреждания, чрез развитие на социалните им компетентности"
 5. Център за подпомагане на хора, преживели изтезание – АСЕТ - "Да се опознаем в училище, да се научим от другите"
 6. Граждански форум "Чуйте нашия глас" град Варна - "Чуйте нашия глас" 2
 7. "Младежко сдружение за интеграция и развитие - Търговище" - "Училището - приятел на децата"
 8. Сдружение "Тацитус-Център за работа с деца с аутизъм" - "Заедно за специалните деца"
 9. Сдружение "Гаврош" - "Здраво семейство"
 10. "Сдружение Партньори-Дупница" - "Застъпническа кампания за създаването на младежки център в град Дупница"
 11. Фондация "Здраве и социално развитие" - "Полудневна детска градина за ромски деца в риск от отпадане от училище"
 12. Фондация "Областен ромски съюз" град Бургас - "Въздействие чрез взаимодействие"
 13. Сдружение "Център Отворена врата" град Плевен - "Създаване на мобилни екипи за кризисна интервенция на жени и деца, пострадали от домашно насилие в малки населени места в Плевен"
 14. Сдружение "Нашите деца могат" Свиленград - "Движението - криле на надеждата"
 15. НЧ на слепите "Луи Брайл 1928" - "Самостоятелен достъп до нормативни актове за хора с нарушено зрение"
 16. Фондация "Подслон за човечеството" София/ Лом - "Достоен дом за достоен живот"
 17. Сдружение "Младежко бюро за социални услуги и граждански инициативи" Плевен - "Вот за младите хора в малкия град"
 18. Сдружение "Хоризонти" Сливен - "Създаване на център "С грижа за грижещите се"
 19. Сдружение "Избор за утре" Ботевград - Дневна приемна за деца с увреждания "Надежда"
 20. СНЦ "Прозорец към света" Варна - "Подкрепи ме, аз мога!"
 21. Гражданска група "Мечтатели" `село Балван, Велико Търново - "Ние сме тук и можем"
 22. Сдружение "Алтернатива при будна кома" - "Да обединим хората в будна кома"
 23. Сдружение "Бъдеще за децата с увреждания" Казанлък - "Социално включване на младежи с интелектуални затруднения от защитено жилище в село Овощник"
 24. Сдружение "За жени с увредено зрение - Ти можеш" - "Заедно с мама можем повече!"
 25. Фондация "Артист" - "Посланици за социално солидарни общности"
 26. Обединение от СНЦ "Ръка за ръка" и СНЦ "Балкани без граници" Благоевград - "Бюро за социални услуги - услуги за социално включване на маргинализирани и уязвими групи"
 27. Сдружение "Амала-приятели" село Крайници, Дупница - "Знанието и приятелството ни овластяват"
 28. НСНЦ "Инициатива Родопа планина 21 век" Смолян - "Аз избрах без насилие" 2
 29. Неформална гражданска група на родители на деца с бъбречни заболявания - "Интегрирано образование и практика!"
 30. Сдружение "Светлина" Самоков - "Образованието е моят шанс"
 31. Сдружение "Роми Медникари" Шумен - "Овластяване на безвластните чрез етно арт училище"
 32. Коалиция гражднаско сдружение Алцхаймер - "Да се противопоставим на двойната дискриминация - застъпническа кампания за признаване на болестта Алцхаймер от здравната и социалната системи"
 33. СНЦ "Център за образователни програми и социални инициативи" - "Със загриженост за хората от уязвими групи в малките населени места"
 34. Сдружение "Достоен живот за хората с увреждания" – Бургас - "Лична помощ-гарант за живот в общността"
 35. Фондация "Светлина за живот" - "Иновативни мобилни услуги в общността за хора с трайни физически увреждания"
 36. Асоциация на българските боледуващи от астма - "По-добри инвестиции за по-добро здраве на болните с хронични респираторни заболявания"
 37. СНЦ "Приятели на хора в неравностойно положение" - Фотоклуб "Приятели"
 38. СНЦ "Свят без граници" Стара Загора - "Мостове на доверието. Подходи и практики за ефективно застъпничество на малцинства в условията на глобализация"
 39. Коалиция "За нашите деца" - Сдружение "Клуб НПО" Търговище - "Местните общности в подкрепа на своите деца"
 40. Асоциация за стратегическо управление Делфи Бургас - "Френдли Хаус"
 41. Сдружение "Женска алтернатива за независимост, етническа толерантност и асоцииране - ЖАНЕТА" Разград - "Да променим съдбата си"
 42. Сдружение " Старс" Монтана - "Овластяване чрез образование. Изборът е твой!"
 43. СНЦ "Инициатива за равни възможности" - "Искам да се възползвам от правата си на потребител на услуги"
 44. Фондация "Образователен форум" - "За правото ми да давам"
 45. Обединение СНЦ "Лидер" и СНЦ "Пакив-европейска мрежа", Благоевград - "Общностна мрежа за достъп до услуги за ромски жени"

Координаторът на програмата ще се свърже с всички организации, които са одобрени за финансиране, за да уточни условията за финансиране и допълнителните документи, необходими за подписване на договор.

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us