137 проектни предложения за конкурса
"Овластяване на безвластните по време на криза"
05.07.2011

137 са проектните предложения, постъпили в Институт "Отворено общество" - София за втората фаза на конкурса "Овластяване на безвластните по време на криза". Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на страницата на Института на 20 юли, 2011 година.

Конкурсът е част от проект "Овластяване на безвластните по време на криза", финансиран от Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа и Извънреден Фонд към Институт Отворено общество.

Основната цел на конкурса е да допринесе за социалното и икономическо приобщаване на маргинализирани групи (малцинства; деца в риск; самотни родители; възрастни хора; хора с увреждания; хора, живеещи в изолирани и отдалечени населени места и др.) във време на икономическа и финансова криза.

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us