Техническите критерии не са достатъчно условие
за членство в Шенген
14.06.2011

България и Румъния изпълниха техническите критерии за членство в Шенген, но явно това не е достатъчно условие за определяне на дата за тяхното членство. Около това мнение се обединиха посланиците на няколко западноевропейски държави, които взеха участие в организираната от Инициативата за европейски политики на Институт "Отворено общество" международна конференция "Членството на България и Румъния в Шенген: между техническите критерии и промените в европейския и международния контекст."

Представителите на Холандия, Франция, Германия и Финландия подчертаха, че София и Букурещ трябва да положат още усилия в борбата срещу корупцията, организираната престъпност и реформата в съдебната система. Посланиците заявиха, че процесът по присъединяването на България и Румъния съвпада с процеса на реформи в Шенген, наложени от засиления миграционен натиск върху Европа след събитията в Северна Африка и Близкия Изток от тази пролет. Според тях дефицитите в борбата с корупцията и организираната престъпност, заедно с натиска на нелегалната миграция, поставят рискове пред прилагането на техническите критерии за членство.

"Не е нормално на този етап да се поставят допълнителни критерии за членството ни в Шенген", заяви в отговор румънският министър на вътрешните работи и администрацията Константин Траян Игаш, който заедно с българския си колега Цветан Цветанов взе участие в конференцията. Игаш каза, че Румъния, както и България, са наясно с трудностите и предизвикателствата, пред които са изправени и изрази готовността на двете страни да се справят с тях. Игаш изрази увереност, че през септември София и Букурещ ще получат дата за присъединяването си към Шенген.

От своя страна вицепремиерът Цветанов каза, че членството в Шенген не е привилегия, а отговорност. Според него решението на Съвета на министрите от 9 юни показва, че България и Румъния са готови да станат членове на Шенгенското пространство. Цветанов изрази увереност, че политическото решение за датата за влизането им ще дойде след летния доклад по правосъдие и вътрешни работи на ЕК. Макар и наложения през 2007г. механизъм за наблюдение да не е част от критериите за членство в Шенген, редица западни партньори на България го обвързаха неофициално с процеса по присъединяването.

Дневният ред на организираната от "Отворено общество" конференция беше наложен от липсата на яснота за присъединяването на България и Румъния към Шенгенското пространство, дори и след като двете държави изпълниха обявените технически критерии за членство. Ася Кавръкова от "Отворено общество" – София и представител на Румънския център за европейски политики изложиха заключенията от независимото наблюдение върху процеса по присъединяване. От своя страна заместник министрите на вътрешните работи от България и Румъния Димитър Георгиев и Мариан Титулеску говориха за механизмите, които трябва да компенсират потенциалните рискове от влизането на България и Румъния в Шенген. Двамата представиха и официални данни, според които миграционният натиск върху България и Румъния в момента е пренебрежимо малък.

"Опасенията, че след решението на Европейския съвет от миналата седмица няма да има ясни срокове и нови и ясни критерии за влизането на България и Румъния в Шенген, се оправдаха. Това означава, че няма нова пътна карта", заяви Георги Стойчев, изпълнителен директор на Институт "Отворено общество". Все пак се появиха предложения за поетапно влизане на двете страни и макар и тази визия все още да не е достатъчно ясно развита, тя все пак представлява основа, на която да се стъпи, подчерта Стойчев.

Пълен запис на конференцията можете да чуете тук.

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us