Разширяването на Еврозоната: Поглед от България
27.03.2011

Европейският механизъм за стабилност (ESM) и Пактът за еврото са контрапродуктивни за новите страни членки на ЕС, в това число и за България. Това заявява Георги Ангелов, старши икономист на Институт "Отворено общество" – София в анализа си "Разширяването на Еврозоната: Поглед от България", публикуван на страницата на Инициативата за европейски политики (EuPI).

През първото десетилетие от съществуването на еврото страните, които поддържаха по-добра фискална дисциплина и водеха по-добра икономическа политика бяха оставени извън Еврозоната, докато страни, членуващи в нея, водеха по-лоша фискална дисциплина, пише Ангелов. Сега държавите-кандидати, които нямат нищо общо с проблемите на Еврозоната, трябва да участват с по-голям дял в спасяването на провалилите се членки на Еврозоната. Бедните страни и страните с минимален държавен дълг ще внасят повече в т.нар. спасителен фонд – ESM. За България това означава вноска в размер на 17% от БВП, което представлява най-високият дял в сравнение с останалите европейски страни. В същото време вноската на Люксембург, да речем, е само 3% от БВП, пише Ангелов. Според него Пактът за еврото се използва за налагането на политики, които ще се отразят пагубно на амбициите на бедните страни за икономически растеж.

Тук можете да прочетете пълния текст на анализа на Георги Ангелов на български и на английски език.

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us