Гражданското общество в България:
Гражданска активност без участие
15.03.2011

В "Индекса на гражданското общество" нивото на гражданското участие в България е оценена с 40.5% от общо 100. Това сочат данните от последния доклад за България, озаглавен "Гражданското общество в България: гражданска активност без участие". Докладът очертава и редица други проблемни области, сред които са ниското ниво на участие на гражданските организации в обществения живот на страната, слабият ефект от тяхната дейност, както и ниското ниво на доверие в тях.

Същевременно в доклада се отбелязват и някои положителни аспекти от дейността на гражданските организации в области като образованието, опазването на околната среда и подпомагането на най-уязвими групи от населението.

Тук можете да намерите пълен текст на доклада на български и на английски език.

Докладът "Гражданското общество в България: гражданска активност без участие" е изготвен от екип на Институт "Отворено общество" – София по утвърдена от Индекса на гражданското общество (CIVICUS) методология.

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us