Българското правителство одобри
нови мерки за влизане в Шенгенската зона
10.02.2011

Българското правителство прие допълнителни мерки към Плана за действие по изпълнението на неотложни мерки във връзка с присъединяването на България към Шенгенското пространство. Мерките са свързани с допълнителни дейности в граничните пунктове Калотина, Малко Търново и Лесово и трябва да бъдат реализирани до 10 март 2011 г. Правителството одобри също така необходимото финансиране.

Промените бяха приети от кабинета след публикуването на "Доклад за напредъка на България в подготовката за присъединяване към Шенгенското пространство към 31 януари 2011 г.", изготвен от Инициативата за европейски политики към Институт "Отворено общество" - София. Докладът беше представен на вицепремиера и министър на вътрешните работи Цветан Цветановна 6 февруари 2011 г. Докладът съдържа заключения и препоръки към правителството с мерки за успешно покриване на критериите за членство в Шенген към заявения срок през март 2011 г. Докладът на ИЕП дава препоръки за мерките, които трябва да бъдат изпълнени в рамките на Националния план за присъединяване към Шенгенското пространство, както и за допълнителните мерки, които трябва да се предприемат в рамките на приетия в тази връзка План за действие по изпълнението на неотложни меркиот месец декември 2010 г.

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us