Междинен доклад на "Отворено общество"
за напредъка на България към Шенген
06.02.2011

Към 31 януари 2011 година има забавяне в осъществяването на мерките, заложени в Националния план за действие за присъединяване на България към Шенгенското пространство спрямо първоначално определените срокове. Oт всички 159 мерки, 27 не са изпълнени в срок. През последния месец са предприети мерки за наваксване на изоставането. При успешно осъществяване на тези мерки и предприемане на допълнителни действия за ускоряване на строителството по границите, рискът България да не изпълни всички условия за членство към 31 март 2011 година може да бъде преодолян.

Това се казва в междинен доклад на Институт "Отворено общество" – София, резултат от гражданско наблюдение на изпълнението на Националния план за действие за пълното прилагане на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген и за премахването на контрола по вътрешните граници, връчен на министъра на вътрешните работи Цветан Цветанов.

Пълен текст на доклада на "Отворено общество" можете да намерите тук.

Към 31 януари 2011г. от всички 159 мерки 117 са изпълнени, 15 мерки са с предстоящ срок за изпълнение до 31 март 2011, а 27 мерки не са изпълнени. От тях 12 мерки са по-скоро неизпълнени и 15 са по-скоро изпълнени.

В съвместна декларация относно присъединяването към Шенгенското пространство министрите на вътрешните работи на България и Румъния определиха март 2011 г. като тяхна обща стратегическа цел за пълноправно членство в Шенгенското пространство в резултат на изпълнение на всички условия. България и Румъния са обект на проверки на готовността и оценки по Шенген по едно и също време от държавите членки на ЕС. Вече са проведени мисии за оценка в областите полицейско сътрудничество, защита на лични данни, визи, граници и Шенгенската информационна система. Докладите от проверките в последните две области предстоят да бъдат разгледани през февруари 2011 г.

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us