Министър Цветанов е уверен,
че България ще влезе в Шенген идната пролет
03.10.2010

Вицепремиерът и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов изрази увереността си, че България ще успее да изпълни в срок изискванията за присъединяване към Шенгенската зона и че членството й ще стане факт през март 2011 година. Министърът каза това по време на пресконференция, на която представители на Институт "Отворено общество" – София му връчиха междинен доклад от гражданското наблюдение на изпълнението на Националния план за действие за пълното прилагане на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген и за премахването на контрола по вътрешните граници. В доклада се казва, че подготовката на България за като цяло се осъществява в срок и че от 48 мерки, предвидени в Националния план със срок за изпълнение до 31 август 2010 година 43 мерки са изпълнени или по-скоро изпълнени.

Министър Цветанов подчерта, че благодарение на експертните препоръки на "Отворено общество" част от неизпълнените доскоро мерки вече са реализирани. В края на тази седмица министърът е подписал Инструкция за патрулно-постовата дейност на Гранична полиция, а в средата на месеца в дневния ред на Народното събрание ще влязат промените в Закона за МВР. Това бяха част от препоръките, съдържащи се в междинния доклад за гражданско наблюдение.

 

Гражданското наблюдение на процеса по присъединяването на България към Шенгенското пространство стана възможно в резултат на сключеното през март тази година споразумение между МВР и Институт "Отворено общество" – София. Георги Стойчев, изпълнител директор на Института подчерта, позовавайки се на социологически данни, че в обществото има изключително висока подкрепа за влизането на България в Шенген. Същевременно обаче нивото на информираност по отношение на процеса, сроковете и ползите от това членство е изключително ниско, подчерта Стойчев. Той отново припомни, че членството на България в Шенгенската зона е право.

Следващият доклад на Институт "Отворено общество" по готовността на България за членство в Шенген ще бъде представен в началото на следващата година.

Пълен запис от пресконференцията можете да чуете тук.

Видео от пресконференцията.

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us