Подготовката за членство в Шенген се осъществява в срок
02.10.2010

Подготовката на България за присъединяване към Шенгенското пространство като цяло се осъществява в срок и има достатъчно основания да се смята, че страната ще изпълнява всички условия за членство към 31 март 2011 година.

Това се казва в междинен доклад на Институт "Отворено общество" – София, резултат от гражданско наблюдение на изпълнението на Националния план за действие за пълното прилагане на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген и за премахването на контрола по вътрешните граници.

От 48 мерки, предвидени в Националния план със срок за изпълнение до 31 август 2010 година, 5 мерки са неизпълнени или по-скоро неизпълнени и 43 мерки са изпълнени или по-скоро изпълнени, според оценката в междинния доклад на Институт "Отворено общество" – София.

4 мерки, отнасящи се до Шенгенската информационна система и област "Полиция и сигурност" са предсрочно изпълнени.

С най–голям брой изпълнени мерки в подготовката е област "Работа и използване на Шенгенската информационна система", където от общо 17 мерки със срок 31 август, 14 са изпълнени и 3 са по-скоро изпълнени. В тази област предстои мисия за оценка през декември 2010 г.

Най-голям брой неизпълнени мерки се наблюдава в област "Визова политика", където от 11 мерки, три са неизпълнени или по-скоро неизпълнени.

Експертите препоръчват ускорено приемане на някои подзаконови актове, както и за включване на проекта за изменение на Закона за министерство на вътрешните работа и на проекта за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни сред приоритетните задачи на Народното събрание през есенната сесия. Освен това експертите препоръчват и ускорено изпълнение на мерките, зависещи от изграждането на Визовия център в МВнР.

Според авторите на доклада, при предприемане на адекватни мерки от страна на отговорните институции, тези закъснения могат да бъдат преодолени до края на 2010 година.

В съвместна декларация относно присъединяването към Шенгенското пространство министрите на вътрешните работи на България и Румъния определиха март 2011 г. като тяхна обща стратегическа цел за пълноправно членство в Шенгенското пространство в резултат на изпълнение на всички условия. България и Румъния са обект на проверки на готовността и оценки по Шенген по едно и също време от държавите членки на ЕС. Вече са проведени всички мисии за оценка в областите полицейско сътрудничество, защита на лични данни, визи и граници. Мисията за оценка на Шенгенската информационна система предстои.

Резюме от междинния доклад на Институт "Отворено общество" можете да намерите тук. Пълният текст на доклада е достъпен тук.

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us