Електронно обучение в NBU.OPENONLINE.ORG
27.02.2007

Центърът за продължаващо обучение към Нов Български Университет (НБУ), съвместно с Институт "Отворено общество" – София, предлага електронно обучение в два курса: по анализ на финансов отчет и управление на проекти по европейски структурни фондове. Успешно завършилите курсовете студенти получават сертификат.

Платформата за електронно обучение http://nbu.openonline.org е разработена по проект на Институт "Отворено общество" – София. Платформата има за цел да подобри качеството и достъпа до продължаващо професионално обучение и придобиване на умения за работещите в публичния, частния и неправителствения сектор. Платформата интегрира иновационна методология и организация на учебния процес с модерно съдържание, отчитащо всички предимства на информационните и комуникационни технологии. Повече са платформата за електронно обучение можете да намерите на страниците на електронното издание Политики.

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us