45 са одобрените проекти по конкурс
"Овластяване на безвластните по време на криза"
30.07.2010

45 са одобрените проекти по конкурс "Овластяване на безвластните по време на криза", организиран от Институт "Отворено общество". Основната цел на конкурса е да допринесе за социалното и икономическо приобщаване на маргинализирани групи (малцинства; деца в риск; самотни родители; възрастни хора; хора с увреждания; хора, живеещи в изолирани и отдалечени населени места и др.) във време на икономическа и финансова криза.

Пълен списък на одобрените проектни предложения.

Одобрените организации трябва да предоставят следните документи по пощата до 7.09.2010 в офиса на Институт "Отвoрено общество" – София 1000, ул. Солунска 56:

  1. Удостоверение за актуално правно състояние – валидност 6 месеца преди датата на подаване.
  2. Декларация по образец, че кандидатстващата организация не е в процедура по несъстоятелност.
  3. Информация за банковата сметка, по която да бъдат извършени преводи.
  4. Пълномощно (нотариално заверено) от кандидатстващата организация в случаите, в които договорът ще бъде подписан от ръководител на проекта, който не представлява организацията по съдебно решение.

За повече информация потърсете Боряна Климентова – на телефон 930 66 64 (до 6 август включително) или на e-mail: bklimentova@osi.bg

Програма "Овластяване на безвластните по време на криза" се финансира от Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа и от Извънреден Фонд към Институт "Отворено общество".

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us