ЕС очаква от България напредък в
сферите на правосъдието и вътрешния ред
30.06.2010

Ефектът от усилията на българското правителство за реформиране на съдебната система и борбата с престъпността през последните месеци бяха в центъра на изказванията на публичната дискусия за приоритетите на белгийското председателство на ЕС, организирана от Институт "Отворено общество" – София, Атлантическия клуб и Паневропейския съюз.

"Успешната работа в сферата на правосъдието и вътрешните работи е в интерес не само на България, но и на ЕС и аз очаквам голям напредък в това отношение през следващите шест месеца", каза посланикът на Кралство Белгия у нас Н.Пр. Марк Михелсен. Той представи 5-те приоритетни области на 12-тото белгийско председателство, което стартира на 1 юли: борба с икономическата и финансовата криза, утвърждаване на социалното измерение на ЕС, изпълнение на плана от Стокхолм по отношение на правосъдие и вътрешен ред, екология и разширяване на Съюза.

Ася Кавръкова представи данни от социологическо проучване на Итститут "Отворено общество"- София за готовността на страната ни за присъединяване към Шенгенското пространство. "Ако преди една година водещи за българските граждани са били борбата с организираната престъпност и корупцията, което съвпада с приоритетите на ЕС, то сега на преден план излизат проблеми, свързани с икономическата криза, поддържането на заетостта и усъвършенстване на здравеопазването", посочи Кавръкова, която е програмен директор в Институт "Отворено общество".

Вицепремиерът и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов говори за реалната политическа воля за борба с организираната престъпност и въвеждане на законодателни промени, които да укрепят съдебната система. Той изрази увереност, че през декември, когато ще бъде последната проверка, България ще бъде напълно готова за присъединяване към Шенген. "Ние никога не сме бягали от проблемите и сме водени от желанието за конструктивен диалог с гражданите... Изключително важно е да има прозрачност и информираност.. Затова предприехме и съвместна инициатива с Институт "Отворено общество", която създава допълнителни възможности и гаранции за изпълнение на ангажиментите, поети от българското правителство", каза Цветанов.

"Много работа беше свършена през последните месеци и промените в нагласите на българските граждани, особено в период на криза, са логични", подчерта министърът на правосъдието Маргарита Попова. "Сигурността на икономиката, сигурността на инвестициите и на гражданите, преминават през правосъдие и вътрешен ред, които са наш приоритет и твърд ангажимент. Стратегията за продължаване на съдебната реформа е подготвена така, че да е инструмент за реформи, съвместно с неправителствения сектор. След излизане на европейския доклад ще имаме основание за самочувствие, че живеем и работим в единно европейско пространство на свобода, сигурност и правосъдие", заяви министър Попова, като изрази увереност, че България ще бъде ценен партньор за осъществяване на приоритетите на белгийското председателство.

Можете да видите лекцията тук или да чуете запис от нея тук.

 

 

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us