119 организации кандидатстваха за конкурса
"Овластяване на безвластните по време на криза"
11.06.2010

119 граждански организации и кандидатстваха за конкурса за финансиране на групи в неравностойно положение "Овластяване на безвластните по време на криза", организиран от Институт “Отворено общество”.

Основната цел на конкурса е да допринесе за социалното и икономическо приобщаване на маргинализирани групи (малцинства; деца в риск; самотни родители; възрастни хора; хора с увреждания; хора, живеещи в изолирани и отдалечени населени места и др.) във време на икономическа и финансова криза.

Списък на постъпилите проектни предложения можете да намерите тук.

Поради извънредно големия брой постъпили предложения и необходимостта от удължаване на срока за оценка и посещения на място, "Отворено общество" информира, че одобрените проекти ще могат да започнат изпълнение на предвидените дейности не по-рано от 15.09.2010 година.

Програма "Овластяване на безвластните по време на криза" се финансира от Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа и от Извънреден Фонд към Институт "Отворено общество".

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us