"Моите нови права след 1 януари 2007"
23.02.2007

Какви са правата и възможностите, произтичащи от европейското членство на българските граждани? Какви са правата, произтичащи от превръщането на България в част от вътрешния европейски пазар? Какви са социалните права на българите в рамките на ЕС?

Отговори на тези и други въпроси дава новата информационна брошура на Министерството на държавната администрация "Моите нови права след 1 януари 2007", чийто изпълнител е Институт "Отворено общество" – София. Брошурата е изготвена от екип от експерти под ръководството на Ася Кавръкова, програмен директор на Програма "Европейски политики и гражданско участие".

"Моите нови права след 1 януари 2007" е справочник за правата и задълженията на българските граждани в рамките на ЕС, както и за възможностите, които членството дава. Изданието е систематизирано в няколко тематични раздела, като във всеки от тях са посочени и допълнителни източници на информация.

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us