Конкурс "Овластяване на безвластните по време на криза"
13.04.2010

Институт "Отворено общество" – София обявява конкурс за финансиране на проекти на групи в неравностойно положение.

Конкурсът е част от проект "Овластяване на безвластните по време на криза", финансиран от Извънреден Фонд към Институт "Отворено общество".

Основната цел на конкурса е да допринесе за социалното и икономическо приобщаване на маргинализирани групи (малцинства; деца в риск; самотни родители; възрастни хора; хора с увреждания; хора, живеещи в изолирани и отдалечени населени места и др.) във време на икономическа и финансова криза.

Конкурсът е отворен за кандидатстване за неформални граждански групи на хора в неравностойно положение; организации с нестопанска цел, чиято мисия е насочена към работа с групи в неравностойно положение; платформи, коалиции и/или обединения от неправителствени организации, работещи в областта на подпомагане и защита на групи в неравностойно положение.

Още за условията на конкурса можете да намерите тук.

Необходими документи за кандидатстване:

Крайният срок за подаване на документи е 31 май 2010г.

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us