Ученици представят идеи за устойчива Европа
26.03.2010

В рамките на инициативата "Млади идеи за Европа" на Фондация "Робърт Бош" и Институт "Отворено общество" – София, младежи от 91 НЕГ "Проф. Константин Гълъбов" представиха конкретни предложения и за устойчиво развитие, които да отговорят на бъдещите енергийни нужди на Европа.

След приключването на четиридневна проектна седмица, като част от „Млади идеи за Европа” учениците разработиха план за действие, който очертава виждането им за устойчива Европа:

  • Създаване на обща европейска енергийна политика
  • Постигане на икономическа и енергийна независимост на ЕС
  • Постепенен преход към 100% възобновяеми енергийни източници до 2050г.

За постигането на тези цели, младите хора предлагат да се насърчи частния сектор да инвестира в разработването на нови технологии за добив на алтернативна енергия и да се наложат високи санкции за неизпълнение на енергийните и екологични закони и изисквания.

По време на семинара, учениците бяха подпомагани от експерт в областта на енергетиката и околната среда. На публичното представяне на резултатите от проекта, заместник-министър Константин Димитров се запозна с идеите на младежите и обсъди бъдещите възможни стъпки за осъществяването им.

"Млади идеи за Европа" е инициатива на Фондация "Робърт Бош", предназначена за ученици от 9ти до 12ти клас. Тя цели създаването на пан-европейска мрежа, която да даде възможност на млади хора от Европейския съюз да се участват активно в диалог за бъдещето на Европа. Най-добрите идеи на младежите формират общ план за действие "Нова енергия за Европа", който ще бъде представен на Испанското Председателство на Европейския съюз.

В хода на проектната седмица учениците влизат в ролите на различни Европейски партии, неправителствени организации, журналисти и консултанти по предизборни кампании и изработват свои манифести за бъдещето на Европа в контекста на енергетиката и екологичните проблеми. Проектът се провежда в 18 европейски училища, като всяко от тях има партньорско училище от Германия. Проектната седмица завършва с публично събитие, симулация на предизборен дебат, в който учениците представят и защитават партийните си платформи и доразвиват идеите си с патроните на проекта.

В допълнение към видео-конференцията между партньорски училища в различни европейски страни, инициативата "Млади идеи за Европа" използва новаторска он-лайн платформа, която предоставя възможност на младите хора от различни европейски държави непрестанно да комуникират и обменят идеите си.

Повече информация за инициативата можете да намерите в страницата й във Facebook, както и в статията, написана от ученици от 91 НЕГ веднага след последния ден на събитието.

 

 

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us