"Отворено общество" ще наблюдава процеса
по присъединяване към Шенген
22.03.2010

МВР и Институт "Отворено общество" – София сключиха Споразумение за осъществяване на гражданско наблюдение върху подготовката на България за присъединяване към Шенген. Документът, който беше подписан от вътрешния министър Цветан Цветанов и изпълнителния директор на "Отворено общество" Георги Стойчев, предвижда гражданското наблюдение върху напредъка на България и процеса на усвояване на средства по Инструмента Шенген да става по одобрена от двете страни методология.

"Няколко са рисковете, пред които може да се изправи през последната година от процеса по присъединяването си към Шенгенското пространство", каза Георги Стойчев. Във вътрешен план България може да не успее да покрие навреме критериите поради сериозното изоставане от последните три години. Външният риск пред членството е приемането на страната да бъде отложено дори и при изпълнени критерии. "В момента дебатът навън е не кой да се включи, а кой да бъде изключен", подчерта Стойчев. Третият риск е свързан с обвързването на българската и румънската кандидатура. "Изоставането на една от страните може да спъне другата по пътя й към Шенген", каза той. От своя страна вътрешният министър Цветанов увери, че България ще успее да покрие необходимите изисквания до края на тази година. Той изтъкна добрата организация от последните месеци, които са позволили на България да усвои за кратко време 100 процента от отпуснатите от ЕК средства, необходими за подготовката за членство.

Според Споразумението между МВР и "Отворено общество" Министерството на вътрешните работи се ангажира да предоставя регулярно на "Отворено общество" необходимата информация за осъществяването на гражданското наблюдение при спазване на националното законодателство и клаузите за конфиденциалност.

Институт "Отворено общество" - София пък ще оповестява и разяснява публично резултатите от осъществяваното гражданско наблюдение на обществени форуми и пресконференции, на които ще бъдат канени представители на МВР и другите държавни институции, ангажирани в процеса на подготовка за присъединяване към Шенген.

 

 

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us