Участие на гражданите в процеса на взeмане на
решения на Европейско ниво
12.03.2010

Какво е демокрацията на участието и как тя допълва представителната демокрация? Какви са възможностите за гражданско участие във формулирането на българските позиции по европейски въпроси? Как българите искат да участват в процеса на вземане на решения на европейско ниво?

Това бяха част от въпросите, които обсъдиха участниците в двудневния семинар "Участие на гражданите в процеса на взeмане на решения на Европейско ниво – възможности и предизвикателства". Специално място беше отделено на българския принос в току що приключилия международен проект "Европейски граждански панел – нови демократични инструменти за нови институции", където страната ни участва наред с Унгария, Германия, Белгия и Латвия. (Още за проекта, както и интервю с двама от българските участници в него можете да видите тук.)

На семинара беше представена и Европейската гражданска инициатива и проведения в тази връзка от ЕК широк консултативен процес, в който с общо становище се включиха двадесет и пет български неправителствени организации от Форум "Гражданско участие".

Още материали по темата, представени по време на семинара:

 

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us