Кризата в Гърция накърнява шансовете на
страните-кандидатки за Еврозоната
11.03.2010

Задълбочаващата се финансова и икономическа криза в Гърция поставя на сериозно изпитание кандидатурите на страните от Централна и Източна Европа за членство в Еврозоната. До този извод стигат водещи икономически експерти, които разглеждат шансовете на страните-кандидатки за скорошно членство в зоната на еврото и Европейския валутен механизъм ERM II.

"Приемането на България в ERM II беше отложено във времето, независимо от твърденията на правителството, че това е първостепенен приоритет", заявява Георги Ангелов, старши икономист на Институт "Отворено общество" – София. "Сигналите от европейските институции показват, че политиката на отлагане ще продължи. Финансовите проблеми на Гърция се използват като извинение за това отлагане", твърди още Ангелов.

От своя страна естонският икономист Карстен Стаер заявява: "Би било твърде иронично, ако финансовите проблеми на една или повече страни от еврозоната попречат на членството на държавата, водеща най-стриктна политика в областта на публичните финанси в ЕС".

Анализите на Ангелов и Стаер са част от проекта "Euro-Monitor: Мониторинг на процеса на присъединяване на страните от ЦИЕ към Еврозаната през 2010г". Проектът се осъществява от Инициативата за европейска политика към Институт "Отворено общество" – София. Той има за цел да наблюдава, информира и дава препоръки по отношение на процеса на присъединяване на осем от новите страни членки на ЕС от Централна и Източна Европа към Еврозоната в неговите икономически, политически и правни аспекти.

Още подробности можете да намерите тук.

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us