Становище относно Европейската гражданска инициатива
29.01.2010

В рамките на инициирания от Европейската комисия широк консултативен процес, двадесет и пет неправителствени организации от Форум Гражданско Участие (ФГУ) подписаха Становище относно Европейската гражданска инициатива. В него се казва, че бъдещата уредба на европейската гражданска инициатива трябва да гарантира в максимална степен правото и възможността за гражданско участие в процесите на вземане на решения на европейско ниво. "За постигането на тази цел не е желателно поставянето на твърде високи процедурни изисквания относно иницииране, регистрация и отчетност на инициативата", пише в Становището.

Българските НПО изразяват мнение относно формите и формулировките на гражданската инициатива, изискванията за събиране, проверка и разпознаване на подписи и процедурата за регистрация на предложените инициативи. Освен това авторите на Становището препоръчват да се прецизират условията за минимална възраст за подкрепа на граждански инициативи, както и условията за минимален брой подписи във всяка държава-членка.

Пълен текст на Становището можете да прочетете тук.

Форум Гражданско Участие, част от който е и Институт "Отворено общество" – София, е независима и неиституционализирана платформа за общи действия на своите членове – български неправителствени организации. Неговата цел е засилването на прякото участие на гражданското общество в процесите на вземане на важни политически решения на местно и национално ниво и подобряване на взаимодействието на неправителствения сектор с публичните власти.

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us