Влизането на България в Еврозоната
остава за неопределено бъдеще
08.12.2009

Влизането на България в Еврозоната остава за неопределено бъдеще и никой не може да се ангажира с конкретни срокове кога това ще се случи. Това се отнася и до останалите страни членки от Централна и Източна Европа, които все още са извън Еврозоната.

Около тази по-скоро песимистична констатация се обединиха експертите по време на международната конференция "Икономически и политически предизвикателства пред присъединяването към Еврозоната", организирана от Инициативата за европейски политики към Институт "Отворено общество", пише електронното издание Mediapool. Според изданието, въпреки разписаните графици и дори при стриктно покриване на Маастрихтските критерии, пред България няма ясна перспектива кога ще влезе най-напред във Валутния механизъм II (EMR II), а след това и във валутния съюз.

Вестник Дневник цитира управителя на БНБ Иван Искров, който заяви, че докато България влезе в EMR II и Еврозоната, валутният борд в страната ще бъде запазен. По думите на Искров, през последните години ЕЦБ е започнала да тълкува доста рестриктивно критериите за влизане в EMR II, поради което БНБ не може да се ангажира с точна дата за присъединяване към Еврозоната.

В друга своя публикация Дневник цитира изказването на Георги Ангелов, старши икономист на Институт "Отворено общество", според когото България трябва да бъде приета в EMR II в момента, в който подаде молба за присъединяване към валутния механизъм. "Ако страната бъде забавена, това би могло да се тълкува и като нарушение на договора за присъединяване към ЕС, по силата на който България има правото и задължението да се присъедини към Еврозоната", пише вестникът.

"Еврото действително се превърна в подвижна цел, към която националните стратегии се нагаждат все по-трудно", пише агенция Фокус, цитирайки изявлението на Румен Аврамов от Центъра за либерални стратегии, направено пред конференцията "Икономически и политически предизвикателства пред присъединяването към Еврозоната". Според Аврамов в момента вероятността за промени на критериите за членство е нулева, поради което той препоръчва държавите-кандидати за присъединяване към EMR II и Еврозоната да бъдат по-гъвкави в преговорите.

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us