Европейски граждански панел – българската дискусия
21.11.2009

Петдесет български граждани от различни възрасти, професии и пол от София и областта, избрани на случаен принцип, взеха участие в "Граждански панел", който е част от европейската инициатива "Европейски Граждански Панел. Нови демократични инструменти за нови институции". Без да имат специализирани познания или предварителна подготовка, участниците в панела търсеха отговори на въпросите: на какъв етап от процеса на вземане на решения в ЕС и в кои сфери на дейност могат да участват гражданите, какво би ги мотивирало да правят това и каква подготовка им е необходима?

Така беше формиран българският принос, който, заедно с резултатите от гражданските панели в Унгария, Германия, Белгия и Латвия, ще оформи препоръки и предложения, които ще бъдат връчени на вземащите решения на европейско ниво.

Анализите на резултатите от референдумите в ЕС сочат, че мненията на гражданите за Европа са разделени частично по политическа линия, но все по-съществено е фрагментирането по възраст, благосъстояние и географски произход. Затова в последните години директното ангажиране на гражданите в процеса на изработване на публични политики става все по-важно. Така "демокрацията на участието" допълва "представителната демокрация". Гражданският панел е една от най-новите техники в тази област, която допринася за по-голямо доверие в управляващите, по-високо “качество” на демокрацията и по-силно гражданско общество.

Още за проекта "Европейски Граждански Панел. Нови демократични инструменти за нови институции" можете да прочетете тук.

 

 

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us