Флориан Фихтъл: "Възстановяването на новите страни-членки
на ЕС ще бъде по-бавно"
19.10.2009

"Възстановяването на страните от Централна и Източна Европа ще продължи по-дълго, отколкото при останалите държави от Европейския съюз". Това заяви Флориан Фихтъл, постоянен представителна Световната банка за България пред участниците в международната конференция "Новият дневен ред за реформи на новите страни членки на ЕС". Фихтъл каза, че като цяло икономиките на новите страни-членки се възстановяват добре, но допълни, че частният сектор все още изпитва сериозни трудности. Представителят на Световната банка предупреди, намаляването на безработицата няма да бъде бърз процес, броят на уязвимите домакинства ще се увеличи, като същевременно достъпът до кредити ще продължи да бъде ограничен. (Цялата презентация на Флориан Фихтъл можете да намерите тук)

Орсалия Каландзопулос, старши съветник, "Развитие на финансовия и частен сектор" в Световната банка също спря вниманието си върху ефектите от световната криза върху новите страни-членки на ЕС. Тя акцентира вниманието на негативните отражения върху местните валути и говори за мерките, които Световната банка взема в тази насока, за да се избегнат най-неприятните за региона сценарии.

"В условията на криза липсата на самостоятелна парична политика не е недостатък", каза от своя страна подуправителят на БНБ Калин Христов. Той говори за валутните режими в условията на криза. (Презентацията на Христов можете да намерите тук.)

Конференцията "Новият дневен ред за реформи на новите страни членки на ЕС" се организира от Инициативата за европейски политики към Институт "Отворено общество" – София, с подкрепата на Световната банка.

 

 

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us