Симеон Дянков: "Досега липсваше политическа воля за реформи"
19.10.2009

"Това, което пречи на напредъка на България, не е липсата на административен капацитет, а липсата на политическа воля за реформи." Това заяви вицепремиерът и министър на финансите Симеон Дянков, който говори пред международната конференция на Институт "Отворено общество" "Новият дневен ред за реформи на новите страни членки на ЕС".

Министър Дянков каза, че приоритетите на правителството до края на мандата му са свързани с образованието, здравеопазването, екологията и инфраструктурата. Същевременно той подчерта, че през последните близо 20 години във възлови сфери, каквито са митниците и енергетиката, реформа на практика не е имало. "Нещо повече – корумпирани и сраснали се с престъпността политици са били част от проблемите в тези сфери", заяви Дянков. Той допълни, че за да бъдат успешни, реформите в споменатите области трябва да бъдат реализирани от външни за системата хора.

Конференцията "Новият дневен ред за реформи на новите страни членки на ЕС" се организира от Инициативата за европейски политики към Институт "Отворено общество" – София, с подкрепата на Световната банка. На нея лидери на общественото мнение, експерти и политици обсъждат идеи и мнения за формирането на дневния ред за реформи в региона. Целта на конференцията е да потърси решения, които се базират на сходен опит и могат да се приложат в по-широкия контекст на Европейския съюз, но в същото време са пригодени към националните специфики.

Пълен запис на конференцията можете да чуете тук.

  

 

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us