"Отворено общество": Преходът все още не е завършил
26.07.2009

"Двадесет години след началото на демократичните промени, повече от 10 години след началото на преговорите за членство и близо три години след пълноправното членство в ЕС, преходът в България все още не е завършил". Това каза Ася Кавръкова, програмен директор в Институт "Отворено общество" – София и ръководител на проекта "Нерешените задачи на държавите от петото разширяване", който беше представен на пресконференция днес. Това в особено голяма степен се отнася до сфери като образованието, здравеопазването и социалната сфера, които по време на преговорния процес бяха пренебрегнати поради липсата на общностно законодателство в тези области, изтъкна Кавръкова.

Макар и през последните години да бележи много висок икономически растеж, България продължава да бъде най-бедната страна в ЕС, изтъкна Георги Ангелов, старши икономист на "Отворено общество". Нещо повече – според Боян Захариев, програмен директор в Института, през последните поне три години се забелязва увеличаване на бедността, особено в сегмента на незаетите. Причината за това, каза Захариев, е че българският модел на социално развитие се разминава драматично с европейския.

Иванка Иванова, директор на Правна програма в Институт "Отворено общество", изтъкна, че през последните две години преди членството и близо три след присъединяването на България към ЕС, наказателната репресия в страната се е увеличила. Това обаче не само не води до намаляване на престъпността, но и поставя предизвикателства пред демократичните процеси у нас, заяви Иванова.

"Нерешените задачи на държавите от петото разширяване" е изследователски проект на Инициативата за европейски политики (EuPI) към Институт "Отворено общество" - София, който анализира състоянието на реформи в единадесет сфери от обществения живот в десет държави от Централна и Източна Европа.

Запис от пресконференцията можете да чуете тук.

  

 

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us