"Нерешените задачи" на петото разширяване
26.07.2009

Провеждането на реформи в здравеопазването, образованието и грижата за хората в неравностойно положение в България през последните години изостана чувствително за сметка на изпълнението на изискванията, свързани с членството в ЕС. Това установява изследване на Институт "Отворено общество" - София. Така две години и половина след присъединяването на страната към Европейския съюз, България все още има "нерешени задачи" не само по отношение на изискванията на Съюза, но и във вътрешните си реформи, които са отговорност на правителството и не зависят от членството в ЕС. Както в България, така и в другите нови страни членки на Евросъюза, липсата на напредък в реформирането на ключови за живота на гражданите области в условията на световна криза представлява потенциална опасност за дестабилизация на политическата система и подкопава доверието на хората в институциите, установява докладът.

"Нерешените задачи на държавите от петото разширяване" е изследователски проект на Инициативата за европейски политики (EuPI) към Институт "Отворено общество" - София, който анализира състоянието на реформи в единадесет сфери от обществения живот в десет държави от Централна и Източна Европа.

Според изследването, след присъединяването към Съюза, ЕС има относително ограничени възможности за въздействие върху България. Макар редовните мониторингови доклади на ЕК и наблюдението върху управлението на структурните фондове да имат известно влияние върху формулирането на политики в България, докладът потвърждава, че основна причина за нерешените проблеми с корупцията, върховенството на закона, организираната престъпност и ефективното усвояване на еврофондовете е досегашната липса на политическа воля в тази посока.

Пълния текст на изследването "Нерешените задачи на държавите от петото разширяване" можете да намерите тук, а на английски език - тук.

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us