Дискусия "Новите лица на гражданското общество"
07.07.2009

Кой е легитимният носител на гражданското общество в България? Какви са формите на гражданско участие и как да се гарантира ефективно взаимодействие между гражданите, гражданските организации, медиите, местната и централната власт?

Това бяха част от въпросите, които обсъждаха участниците в дискусията "Новите лица на гражданското общество", организира от Институт "Отворено общество" – София и ПРООН. На срещата бяха представени резултатите от няколко социологически изследвания, проведени сред граждани, организации и експерти.

Дискусията беше част от проект Индекс на гражданското общество, който се осъществява за втори път в България и част от сравнителен международен проект CIVICUS. В неговите рамки подобни дискусии вече бяха проведени в Бургас, Кърджали, Русе и Пловдив. Проектът е и част от усилията на програма Европейски политики и гражданско участие на Институт "Отворено общество" в посока на обединяване на усилия и ресурси на местно, регионално и национално ниво за предприемане на конкретни действия за подобряване на средата на функциониране и възможности за въздействие на гражданите и гражданските организациие.

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us