Новите страни-членки и изборите за Европейски парламент
05.06.2009

"Новите страни членки и изборите за Европейски парламент: състоянието на европейския дебат и политика по време на икономическа криза".

Това е темата на сравнителното изследване, осъществено от Институт "Отворено общество" – София в рамките на Инициативата за европейски политики (EUPI). Изследването се занимава не само с предстоящите избори за Европейски парламент и състоянието на общоевропейския дебат, но и с политическия, икономическия и социалния статус в десетте страни—членки от Централна и Източна Европа в контекста на икономическа криза.

Сравнителните изследвания за отделните държави можете да намерите по-долу (текстовете са на английски език):

След края на изборите ще бъдат публикувани и самите резултати и кратки коментари върху тях.

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us