Новите страни-членки искат промени в ключови политики на ЕС
28.04.2009

Пет години след влизането си в ЕС, десетте нови страни-членки от Централна и Източна Европа искат промени в ключови политики на Евросъюза, но все още не са в състояние да прокарват реформи в него. Това се казва в изследване на Инстиут "Отворено общество" - София, публикувано днес.

Документът, озаглавен "Това вече е един различен "Източен блок", анализира позициите на десетте нови-страни членки от Централна и Източна Европа в седем основни области, сред които енергетика, външна политика и икономика. Изследването откроява основните промени, които новите страни биха прокарали, ако можеха да налагат дневния ред на ЕС. "Новите страни много силно подкрепят продължаване на разширяването и икономическа либерализация на ЕС", заявява ръководителят на изследователския екип Марин Лесенски.

Ако тези страни имаха повече влияние, Европейският съюз щеше незабавно да приеме Лисабонския договор, да включи Хърватска и Сърбия "в рамките на няколко месеца", да търси още разширяване на Изток, да преследва по-либерална политика на икономическо развитие и да гледа на НАТО като на решение на въпросите на европейската отбрана и сигурност.

Въпреки икономическата криза десетте нови страни-членки биха отхвърлили държавния протекционизъм, биха либерализирали пазара на труда и биха замразили дебата за уеднаквяване на данъчните политики в рамките на Съюза. Енергийната сигурност на Европа би била усилена чрез сериозно развитие на ядрената енергетика, се казва в документа.

Въпреки тези свои предпочитания, новите членове на Съюза от Централна и Източна Европа все още предимно следват изработени от другите страни-членки политики, като по-рядко играят водеща или възпираща роля при вземането на общоевропейските решения, показва изследването.

"Вероятно става дума за ефекта на времевата инерция," казва Марин Лесенски. "Само няколко години след присъединяването си към ЕС, новите страни-членки все още не са развили в максимална степен способността си да формулират позиции и успешно да маневрират в сложния механизъм на вземане на решения в Съюза, за да могат ефективно да налагат своите виждания - и е важно те да усвоят тези умения."

"Това вече е един различен "Източен блок": Новите страни членки на ЕС като автори на дневния ред в разширения Европейски Съюз" е разработка на Инициативата за Европейски политики на Институт "Отворено общество"- София (EUPI) в сътрудничество с чешкия Институт за европейска политика ЕUROPEUM.

Докладите за отделните страни-членки от Централна и Източна Европа можете да намерите тук, а пълен аудио запис от представянето им - тук.

 

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us